Privacy & Klachten


Hoe gaan wij om met jou persoonsgegevens?
Wil je een bestelling doen een nieuwsbrief aanvragen je telefoonnummer achterlaten zodat we je bellen of een brochure ontvangen? Dan hebben wij jou persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres of woonadres nodig. Wij gebruikt deze persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

Heb jij bijvoorbeeld je naam en adres ingevuld om een bestelling te doen? Dan gebruik wij deze gegevens alleen daarvoor. Hebben we meer nodig voor bijvoorbeeld een speciaal domein welke formulieren verplicht stelt dan vernietigen wij deze na gebruik, net als inloggegevens voor verhuizingen of hulp op afstand.

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Je kunt dit zelf doen via je ‘klantenomgeving’. Of je laat het ons weten per e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mediamet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Volledige naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres / Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op je klantenomgeving

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mediamet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mediamet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om diensten af te leveren
– Om je bestelde domeinnaam te registreren
– Mediamet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mediamet neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mediamet) tussen zit. Mediamet gebruikt de volgende systemen: Domein welke je besteld hebt registreren bij de uitgever van de domeinextentie. Het automatisch aanmaken van je hostingaccount, server of klantomgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mediamet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mediamet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mediamet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mediamet gebruikt naast functionele ook analytische (Google Analytics) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mediamet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Gegevens in Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en bevat uw IP-adres op het moment van uw bezoek. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mediamet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Mediamet zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mediamet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mediamet.nl

Klachtenprocedure
Wij nemen de kwaliteit van onze dienstverlening zeer serieus en doen ons uiterste best om u tevreden te houden. Misschien ben je door omstandigheden niet tevreden over de afhandeling van je bestelling, melding of probleem. Ook dan horen wij dit graag, zodat wij kunnen proberen om je alsnog tevreden te stellen én als organisatie iets op te steken van je feedback.

Mocht je melding willen maken van een klacht dan is dit mogelijk via e-mail info@mediamet.nl deze berichten komen alleen terecht bij de directie en zij zullen uw bericht dan ook vertrouwelijk behandelen.

Lees ook onze Algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst