English below:

Maak het internet een beetje veiliger, help je ons?

Wij bij Mediamet nemen beveiliging serieus, het enige is dat we mensen zijn en dat er soms fouten worden gemaakt. Als u ooit een beveiligingsprobleem vindt met een van onze systemen, meld dit dan aan ons.
We zullen leren van onze fouten en weten dat ethische hackers echt cool zijn!

Help ons en verzeker je van een plekje in onze eeuwige Eregalerij / Hall of Fame!

Rapporteer:
Beveiligingsproblemen kunt u melden bij soc@mediamet.nl. Om in onze Hall of Fame te komen, moeten we enkele richtlijnen volgen.

 • Er is niet met gegevens geknoeid (verwijderd, gewijzigd enz.) of gedownload
 • Houd het systeem in dezelfde staat als het was
 • U moet de eerste persoon zijn die het probleem meldt
 • Geen storing in de dienstverlening
 • Automatische systeemscans worden niet geaccepteerd
 • Geef details en enig bewijs, ons doel is om dingen zo snel mogelijk op te lossen
 • Wij zullen GEEN juridische stappen tegen u ondernemen zolang de bovenstaande regels worden gevolgd

Eregalerij / Hall of Fame:

25-07-2023:
Gaurang Maheta | gerapporteerde WordPress Yoast SEO-configuratiefout. Lijsten van postauteurs via rest-api

15-04-2023:
Gaurang Maheta | bugrapport: captcha WordPress-probleem met sjabloon


English:

Make the internet a little safer, you want to help us out?

We at Mediamet take security serious the only thing is that we are humans and sometimes mistakes are made. If you ever find a security issue with one of our systems, please report them back to us.
We will learn from our mistakes and know ethical hackers are really cool!

Help us and secure your spot in our eternal Hall of Fame!

Report:
You can report security issues to soc@mediamet.nl. In order to get in our Hall of Fame we have some guidelines to follow.

 • No data has been tampered (removed, changed etc) or been downloaded
 • Keep the system in the same state as it was
 • You have to be the first person to report the issue
 • No service-disruption
 • Automatic system scans are not accepted
 • Provide details and some proof, our goal is to fix stuff ASAP
 • We will NOT take legal actions against you as long as the above rules are followed

Hall of Fame:

25-07-2023:
Gaurang Maheta | reported WordPress Yoast SEO config error. Listings of post authors via rest-api

15-04-2023:
Gaurang Maheta | bug report: captcha WordPress issue with Template